Λόγω αλλαγής εταιρικού καθεστώτος, δεν είναι προς το παρόν εφικτή η πραγματοποίηση αγορών. Θα είμαστε σύντομα και πάλι κοντά σας.

About us

Welcome to beebooks.gr, a new website which aims to introduce you to the world of ebooks. The new, better way of reading and managing your favourite books.

We offer a great range of Greek titles, as well as selected books in foreign languages, all in digital format, and our collection is growing all the time.

You can search on beebooks.gr for a particular ebook by subject, or you can use our full text search to search every title in our database by keyword.

The offered types of electronic books are two: PDF and ePub. The process of downloading the software needed and purchasing your ebooks requires a few easy steps. Finally, do not forget: Electronic books have a lower cost than their counterpart printed books while they are environment-friendly, since their use help the conservation of natural resources.

We are young people with vision and lust for work, who try to be beside you at all times, assisting you in any problem or query regarding navigation or use of our website’s services. For any comment or suggestion, do not hesitate to communicate with us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Subscribe to our newsletter
Name:
Email:
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Facebook Twitter
Eurobank